Automatyka budynkowa posiada szerokie zastosowanie i wdrażana jest obecnie coraz częściej. Jakie są główne korzyści wynikające z jej użycia?

Inteligentne budynki, czyli takie, w których stosowana jest automatyka budynkowa, są dzisiaj spotykane coraz częściej. Rozwiązania w tym zakresie kompleksowo wspierają różne rodzaje budynków – przemysłowych, użyteczności publicznej, prywatnych.

Jakie dokładnie korzyści niesie ze sobą zastosowanie systemów automatyki budynkowej i jak można zyskać dzięki nim jak najwięcej?

Automatyka budynkowa – zmienia budynki w inteligentne

Nowoczesna automatyka budynkowa to rozbudowane systemy opierające się na czujnikach i detektorach, sterownikach oraz zintegrowanych systemach zarządzania. Służą do obsługi instalacji i urządzeń używanych w konkretnym budynku.

Systemy tego rodzaju, w zależności od zapotrzebowania użytkowników oraz specyfiki danego budynku, mogą być do niego indywidualnie dopasowane, co powoduje, że mogą uzyskać pełną gamę funkcjonalności.

Ponadto, automatyka budynkowa XXI wieku pozwala na podgląd i sterowanie za pośrednictwem internetu – wystarczy odpowiednia aplikacja na urządzenia mobilne albo bezpośredni dostęp do panelu sterowania systemem z poziomu przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na ziemi.

Wdrożenie systemów automatyki budynkowej niesie ze sobą wiele korzyści – oto najważniejsze z nich!

Wyjątkowy komfort

Przede wszystkim automatyka budynkowa niesie ze sobą niezrównany komfort dla użytkowników budynków.

Dzięki systemom tego rodzaju można zautomatyzować wiele procesów, które muszą być prowadzone ręcznie przez użytkowników budynku, na przykład:

  • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
  • sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
  • sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi
  • sterowanie roletami, markizami
  • sterowanie kontrolą dostępu
  • sterowanie konkretnymi urządzeniami, na przykład audio-video

Automatyzacja działania tych instalacji oraz urządzeń powoduje, że korzystanie z budynku jest komfortowe, łatwe i przyjemne. Także istnieje możliwość personalizacji parametrów automatyki budynkowej, a tym samym dostosowanie ich do potrzeb konkretnych użytkowników budynku.

Większy poziom bezpieczeństwa

Kolejną zaletą systemów automatyki budynkowej jest poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników oraz całego budynku.

System może obejmować instalację monitoringową, alarmową, kontroli dostępu oraz przeciwpożarową, pozwalając na zmniejszenie ryzyka niepożądanych zdarzeń, a także na szybkie alarmowanie właściciela budynku i odpowiednich służb.

Ponadto systemy te mogą symulować obecność użytkowników budynku, a tym samym zmniejszać ryzyko włamań i kradzieży.

Mniejsze koszty eksploatacji budynku

Automatyka budynkowa ma także duże znaczenie w procesie obniżania kosztów eksploatacji budynków, na przykład związanych z korzystaniem z instalacji oświetleniowej, grzewczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

Zautomatyzowana praca instalacji i urządzeń pozwala na aktywne zmniejszanie zużycia energii, a tym samym na obniżenie rachunków.

Przykładowo, system może automatycznie wyłączać nieużywane oświetlanie, może sterować ogrzewaniem i klimatyzacją tak, aby doprowadzić do uzyskania jak najmniejszego zużycia energii bez obniżania komfortu korzystania z budynku.

Wsparcie dla środowiska naturalnego

Plusem systemów automatyki budynkowej jest również obniżenie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne, na przykład przez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

W ten sposób automatyka budynkowa może przyczynić się do obniżenia poziomu smogu, pomagać w oszczędzaniu energii elektrycznej czy cieplnej.