Dzięki systemom SCADA możliwe jest aktywne kontrolowanie różnych procesów. Czym dokładnie są tego rodzaju systemy i jakie jest ich zastosowanie?

Dzisiaj systemy SCADA spotykane są powszechnie w różnych obiektach przemysłowych korzystających z systemów sterowania i automatyki. Ze względu na swoją rozbudowaną funkcjonalność uzyskały tak szerokie zastosowanie.

Czym dokładnie są systemy SCADA? Jak działają? Gdzie używane są najczęściej?

System SCADA – co to jest?

Skrót SCADA pochodzi z języka angielskiego – to Supervisory Control And Data Acquisition, czyli kontrola nadzoru i pozyskiwanie danych.

Termin ten używany jest jako określenie systemów informatycznych, które mają na celu nadzorowanie przebiegu różnych procesów, na przykład procesów produkcyjnych czy technologicznych.

Systemy SCADA realizują funkcje takie jak:

  • zbieranie aktualnych danych
  • wizualizacja danych i procesu
  • obserwacja zmiennych procesowych i ich analiza
  • zdalne sterowanie procesem
  • diagnostyka procesów
  • alarmowanie
  • opracowywanie raportów
  • archiwizacja danych

Systemy SCADA przede wszystkim współpracują z systemami sterowania w budynkach, pozwalając na jeszcze efektywniejsze kontrolowanie procesów i zarządzanie nimi. Dzięki temu, że procesy te w dużej mierze odbywają się automatycznie, operator może zarządzać procesami jeszcze szybciej i sprawniej.

Struktura systemów SCADA

Systemy SCADA są nadrzędnym elementem dla sterowników PLC, czyli dla programowalnych sterowników logicznych będących obecnie podstawą wielu systemów automatyki. Są także nadrzędne w stosunku do urządzeń wchodzących w skład tych systemów.

W strukturze systemów SCADA sterowniki PLC współpracują z urządzeniami wykonawczymi, na przykład z zaworami i pompami w instalacji, a także pobierają pomiary z urządzeń pomiarowych – czujników poziomu, temperatury i innych. Na podstawie informacji pobieranych z czujników dochodzi do dobrania odpowiednich parametrów pracy z wykorzystaniem algorytmów sterujących procesami.

Z wykorzystaniem sterowników PLC w systemach SCADA informacje docierają do komputerów i monitorów, gdzie mogą być one także zaprezentowane w przystępnej dla operatora formie, a także zarchiwizowane.

Systemy te pozwalają zarówno na automatyczne reagowanie na konkretne sygnały, jak również umożliwiają obsługę ręczną, na przykład w przypadku wystąpienia alarmów.

System SCADA Control Maestro

Aktualnie w użyciu dostępnych jest wiele systemów SCADA, które tworzone są przez firmy dostarczające rozwiązania w dziedzinie automatyki.

Jednym z typów chętnie wybieranych systemów tego rodzajujest Control Maestro (dawniej WizconSupervisor), który oferowany jest przez firmy Wizcon Systems i Elutions.

Control Maestro jest kompletną, skalowalną, a także otwartą platformą SCADA/BMS, która została opracowana w celu prowadzenia łatwiejszej kontroli procesów zachodzących w różnych obiektach, także z użyciem automatyki przemysłowej i budynkowej.

Jedną z wielu zalet systemu SCADA Control Maestro jest wykorzystanie rozwiązań w chmurze – system może być obsługiwany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety i posiada czytelny, intuicyjny interfejs użytkownika.

System SCADA Control Maestro umożliwia również obsługiwanie danych historycznych, dlatego pozwala na odczytanie dokładnych parametrów pracy w określonym czasie, z zachowaniem chronologii zdarzeń.